CĐ ngành Công thương Quảng Trị: Khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Toàn cảnh Đại hội CĐ ngành Công thương Quảng Trị. Ảnh: HT.
Toàn cảnh Đại hội CĐ ngành Công thương Quảng Trị. Ảnh: HT.
Toàn cảnh Đại hội CĐ ngành Công thương Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top