CĐ ngành Công Thương Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top