CĐ Ngành Công thương Quảng Bình: 11 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng

Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xây dựng tổ chức CĐ ngành Công thương Quảng Bình giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xây dựng tổ chức CĐ ngành Công thương Quảng Bình giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xây dựng tổ chức CĐ ngành Công thương Quảng Bình giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top