CĐ ngành Công thương Hải Dương: Tặng 83 suất quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn