CĐ ngành Công thương Hà Nội: Các doanh nhân đã đồng hành cùng CĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực