CĐ Ngân hàng VN phát động thi đua trong nữ CNVCLĐ

Phó Chủ tịch thường trực CĐ ngành NHVN Nguyễn Văn Tân động viên nữ CNVCLĐ toàn ngành và nhấn mạnh làm thế nào chị em nữ giỏi việc cơ quan nhưng về nhà phải dung hoà để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phó Chủ tịch thường trực CĐ ngành NHVN Nguyễn Văn Tân động viên nữ CNVCLĐ toàn ngành và nhấn mạnh làm thế nào chị em nữ giỏi việc cơ quan nhưng về nhà phải dung hoà để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phó Chủ tịch thường trực CĐ ngành NHVN Nguyễn Văn Tân động viên nữ CNVCLĐ toàn ngành và nhấn mạnh làm thế nào chị em nữ giỏi việc cơ quan nhưng về nhà phải dung hoà để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lên top