CĐ Ngân hàng triển khai giải cờ vua cúp Kim Đồng lần thứ nhất

Hội thao, hội thi thanh lịch khu vực IV Công đoàn Ngân hàng Vietinbank. (ảnh Phi Long)
Hội thao, hội thi thanh lịch khu vực IV Công đoàn Ngân hàng Vietinbank. (ảnh Phi Long)
Hội thao, hội thi thanh lịch khu vực IV Công đoàn Ngân hàng Vietinbank. (ảnh Phi Long)
Lên top