CĐ Ngân hàng BIDV: Khai mạc chung kết hội thao năm 2016