Vụ việc ở chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng (Quảng Ninh):

CĐ kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ

Hàng nghìn CNLĐ Chi nhánh Cty Sao Vàng Uông Bí tổ chức ngừng việc tập thể, yêu cầu đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. Ảnh: PV
Hàng nghìn CNLĐ Chi nhánh Cty Sao Vàng Uông Bí tổ chức ngừng việc tập thể, yêu cầu đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. Ảnh: PV
Hàng nghìn CNLĐ Chi nhánh Cty Sao Vàng Uông Bí tổ chức ngừng việc tập thể, yêu cầu đơn vị cải thiện điều kiện làm việc. Ảnh: PV
Lên top