CĐ Khu kinh tế Hải Phòng: 30 chuyến xe ấm áp đưa hàng nghìn CNLĐ về quê ăn Tết