CĐ Hà Nội nâng cao năng lực cán bộ CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp lần thứ 3 diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường và các Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng. Ảnh: Mai Quý
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp lần thứ 3 diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường và các Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng. Ảnh: Mai Quý
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp lần thứ 3 diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường và các Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng. Ảnh: Mai Quý
Lên top