CĐ Hà Nội chung tay cùng CNLĐ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Trao hỗ trợ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐHN
Trao hỗ trợ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐHN
Trao hỗ trợ tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CĐHN
Lên top