CĐ GTVT Hải Phòng: Hỗ trợ hàng nghìn CNLĐ khó khăn, thiếu việc làm

Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh Mai Dung
Công đoàn ngành GTVT Hải Phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh Mai Dung
Lên top