CĐ GTVT Hải Phòng: 15 đội tham gia thi nấu ăn "Gắn kết yêu thương"

Nữ cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hải Phòng thi nấu ăn "Tiệc buffet cuối tuần, Gắn kết yêu thương". Ảnh MD
Nữ cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hải Phòng thi nấu ăn "Tiệc buffet cuối tuần, Gắn kết yêu thương". Ảnh MD
Nữ cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hải Phòng thi nấu ăn "Tiệc buffet cuối tuần, Gắn kết yêu thương". Ảnh MD
Lên top