CĐ Giao thông Vận tải VN: Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng khó khă