CĐ Giao thông vận tải Hà Nội tặng quà lực lượng phòng dịch nơi cửa ngõ

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và  Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải Hà Nội động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 nơi cửa ngõ. Ảnh: CĐN
Lên top