CĐ Giáo dục VN: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Thái Nguyên