Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Giáo dục VN: Hơn 3 tỉ đồng cùng nhiều phần quà hỗ trợ các nhà trường, NGNLĐ gặp khó khăn