CĐ Giáo dục VN: Bàn giao nhà công vụ giáo viên cho Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao tặng tivi của CĐ Giáo dục VN cho đại diện Trường Mầm non xã Hòa Bình. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao tặng tivi của CĐ Giáo dục VN cho đại diện Trường Mầm non xã Hòa Bình. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao tặng tivi của CĐ Giáo dục VN cho đại diện Trường Mầm non xã Hòa Bình. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Lên top