CĐ Giáo dục Việt Nam: Phong trào đổi mới dạy và học

Thầy Phạm Ngọc Lâm - giáo viên Toán - Lý, Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) - đánh giá cao mô hình “Lớp học đảo ngược” đang áp dụng. Ảnh: X.T
Thầy Phạm Ngọc Lâm - giáo viên Toán - Lý, Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) - đánh giá cao mô hình “Lớp học đảo ngược” đang áp dụng. Ảnh: X.T
Thầy Phạm Ngọc Lâm - giáo viên Toán - Lý, Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) - đánh giá cao mô hình “Lớp học đảo ngược” đang áp dụng. Ảnh: X.T
Lên top