CĐ Giáo dục Việt Nam: Hưởng ứng “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” 2017