CĐ Giáo dục tỉnh Kon Tum: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kon Tum - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân có thành tích năm học 2019 - 2020.
Đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kon Tum - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân có thành tích năm học 2019 - 2020.
Đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Kon Tum - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân có thành tích năm học 2019 - 2020.
Lên top