CĐ Giáo dục Nghệ An ủng hộ hơn 350 triệu đồng phòng chống COVID-19

Ngành Giáo dục Nghệ An ủng hộ (đợt 2) 300 triệu đồng cho phòng, chống COVID-19. Ảnh: PV
Ngành Giáo dục Nghệ An ủng hộ (đợt 2) 300 triệu đồng cho phòng, chống COVID-19. Ảnh: PV
Ngành Giáo dục Nghệ An ủng hộ (đợt 2) 300 triệu đồng cho phòng, chống COVID-19. Ảnh: PV
Lên top