Giải bóng đá CNVCLĐ cụm LĐLĐ huyện Mỹ Hào – Văn Lâm – Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên:

CĐ Giáo dục huyện Mỹ Hào vô địch