CĐ Giáo dục Hải Phòng ký chương trình phối hợp chăm lo cho người lao động

Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng ký kết phối hợp với các đơn vị. Ảnh MD
Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng ký kết phối hợp với các đơn vị. Ảnh MD
Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng ký kết phối hợp với các đơn vị. Ảnh MD
Lên top