CĐ Giáo dục Hải Phòng biểu dương 310 con cán bộ, nhà giáo, NLĐ học giỏi

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CB, NG, NLĐ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CB, NG, NLĐ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng quà con CB, NG, NLĐ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh MD
Lên top