CĐ Giáo dục Hà Tĩnh: Xuất sắc trong hỗ trợ cho vùng đặc biệt khó khăn

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TT.
Lên top