CĐ Giáo dục Hà Tĩnh trao hơn 36 triệu đồng giúp thầy giáo bị tai nạn

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh (giữa) trao tiền hỗ trợ cho vợ thầy Mão để giúp đỡ thầy bị tai nạn nằm liệt giường. Ảnh: CĐ
Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh (giữa) trao tiền hỗ trợ cho vợ thầy Mão để giúp đỡ thầy bị tai nạn nằm liệt giường. Ảnh: CĐ
Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh (giữa) trao tiền hỗ trợ cho vợ thầy Mão để giúp đỡ thầy bị tai nạn nằm liệt giường. Ảnh: CĐ
Lên top