CĐ Giáo dục Hà Tĩnh khánh thành nhà công vụ giáo viên 500 triệu đồng

Lễ cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Lễ cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Lễ cắt băng khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Anh. Ảnh: CĐ.
Lên top