CĐ Giáo dục Hà Tĩnh gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Gắn biển công trình vườn hoa, vườn thực nghiệm Trường THPT Kỳ Anh. Ảnh: CĐ
Gắn biển công trình vườn hoa, vườn thực nghiệm Trường THPT Kỳ Anh. Ảnh: CĐ
Gắn biển công trình vườn hoa, vườn thực nghiệm Trường THPT Kỳ Anh. Ảnh: CĐ
Lên top