CĐ Giáo dục Hà Tĩnh chọn đối tác khám sức khỏe cho đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh ký hợp đồng phối hợp khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh ký hợp đồng phối hợp khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh ký hợp đồng phối hợp khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ
Lên top