CĐ Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên cho trường THPT Trần Phú ​

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, CĐ Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên cho Trường THPT Trần Phú. Ảnh: Mạnh Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, CĐ Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên cho Trường THPT Trần Phú. Ảnh: Mạnh Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, CĐ Giáo dục Hà Tĩnh bàn giao nhà công vụ giáo viên cho Trường THPT Trần Phú. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top