Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Giáo dục Hà Nội: Vận động được trên 6 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn