CĐ Giáo dục Hà Nội gặp mặt vợ chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa

Các bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà cho các giáo viên là vợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
Các bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà cho các giáo viên là vợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
Các bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN tặng quà cho các giáo viên là vợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
Lên top