CĐ Giáo dục Hà Nội: Các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho tập thể CĐ Giáo dục Hà Nội. Ảnh: Xuân Trường
Lên top