CĐ Đường sắt: Đề nghị có hướng dẫn giải quyết chế độ liên quan đến dịch

Trong Tháng Công nhân 2021, các cấp CĐ ĐSVN tổ chức nhiều đợt trao hỗ trợ cho NLĐ tại nơi làm việc. Ảnh: CĐN
Trong Tháng Công nhân 2021, các cấp CĐ ĐSVN tổ chức nhiều đợt trao hỗ trợ cho NLĐ tại nơi làm việc. Ảnh: CĐN
Trong Tháng Công nhân 2021, các cấp CĐ ĐSVN tổ chức nhiều đợt trao hỗ trợ cho NLĐ tại nơi làm việc. Ảnh: CĐN
Lên top