Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Điện lực VN biểu dương con CNVCLĐ học giỏi