CĐ Dệt may VN tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công

CĐ Dệt May VN bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ. Ảnh: Xuân Trường
CĐ Dệt May VN bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ. Ảnh: Xuân Trường
CĐ Dệt May VN bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ. Ảnh: Xuân Trường
Lên top