CĐ Dệt May VN: Lao động sáng tạo phải thực chất và hiệu quả

Ông Đặng Văn Thành - CN kỹ thuật TCty May 10 - CTCP thao tác trên cử dưỡng mới do ông chế tạo trong Ngày hội LĐST ngành Dệt May năm 2018 do CĐ Dệt May VN tổ chức. Ảnh: XT
Ông Đặng Văn Thành - CN kỹ thuật TCty May 10 - CTCP thao tác trên cử dưỡng mới do ông chế tạo trong Ngày hội LĐST ngành Dệt May năm 2018 do CĐ Dệt May VN tổ chức. Ảnh: XT
Ông Đặng Văn Thành - CN kỹ thuật TCty May 10 - CTCP thao tác trên cử dưỡng mới do ông chế tạo trong Ngày hội LĐST ngành Dệt May năm 2018 do CĐ Dệt May VN tổ chức. Ảnh: XT
Lên top