CĐ Dệt May VN: Khẳng định vai trò to lớn của nữ CNVCLĐ trong ngành

Ông Lê NhoThướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN tặng hoa, chúc mừng đại diện nữ cán bộ CĐ ngành Dệt May VN khu vực phía Nam nhân ngày 20.10. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Lê NhoThướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN tặng hoa, chúc mừng đại diện nữ cán bộ CĐ ngành Dệt May VN khu vực phía Nam nhân ngày 20.10. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Lê NhoThướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Dệt May VN tặng hoa, chúc mừng đại diện nữ cán bộ CĐ ngành Dệt May VN khu vực phía Nam nhân ngày 20.10. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top