Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

CĐ Dệt May VN gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN cho Trường Mầm non Cty May Đáp Cầu

Các đại biểu tiến hành nghi lễ Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN cho công trình Trường Mầm non Cty May Đáp Cầu. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Các đại biểu tiến hành nghi lễ Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN cho công trình Trường Mầm non Cty May Đáp Cầu. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Các đại biểu tiến hành nghi lễ Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII CĐVN cho công trình Trường Mầm non Cty May Đáp Cầu. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top