CĐ Dệt may VN: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất