CĐ Dệt May VN chỉ định bà Đỗ Thị Kim Phú làm Chủ tịch lâm thời CĐ Cty TNHH May Châu Sơn

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May VN trao quyết định và tặng hoa cho BCH và UBKT lâm thời Công đoàn Cty TNHH May Châu Sơn. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May VN trao quyết định và tặng hoa cho BCH và UBKT lâm thời Công đoàn Cty TNHH May Châu Sơn. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May VN trao quyết định và tặng hoa cho BCH và UBKT lâm thời Công đoàn Cty TNHH May Châu Sơn. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top