CĐ Dệt may Việt Nam xây dựng Chương trình truyền thanh

CNLĐ trong các đơn vị thuộc hệ thống CĐ Dệt may VN sẽ được nghe Chương trình phát thanh do CĐ Dệt may VN thực hiện. Ảnh: CĐ Dệt may
CNLĐ trong các đơn vị thuộc hệ thống CĐ Dệt may VN sẽ được nghe Chương trình phát thanh do CĐ Dệt may VN thực hiện. Ảnh: CĐ Dệt may
CNLĐ trong các đơn vị thuộc hệ thống CĐ Dệt may VN sẽ được nghe Chương trình phát thanh do CĐ Dệt may VN thực hiện. Ảnh: CĐ Dệt may
Lên top