CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng (thứ ba từ trái sang) cùng các cán bộ thăm, trao hỗ trợ người lao động May 10 "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng (thứ ba từ trái sang) cùng các cán bộ thăm, trao hỗ trợ người lao động May 10 "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng (thứ ba từ trái sang) cùng các cán bộ thăm, trao hỗ trợ người lao động May 10 "3 tại chỗ". Ảnh: CĐN
Lên top