CĐ Dệt may Việt Nam: Mang lại dịch vụ lữ hành chất lượng cho đoàn viên

Thỏa thuận hợp tác có mục đích mang đến dịch vụ lữ hành chất lượng, an toàn, giá ưu đãi cho cán bộ đoàn viên, công nhân lao động ngành Dệt May.
Thỏa thuận hợp tác có mục đích mang đến dịch vụ lữ hành chất lượng, an toàn, giá ưu đãi cho cán bộ đoàn viên, công nhân lao động ngành Dệt May.
Thỏa thuận hợp tác có mục đích mang đến dịch vụ lữ hành chất lượng, an toàn, giá ưu đãi cho cán bộ đoàn viên, công nhân lao động ngành Dệt May.
Lên top