CĐ Dệt may Việt Nam: Kết nạp thêm 390 đoàn viên công đoàn