CĐ Dệt May và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CĐ Dệt May VN với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Tại lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CĐ Dệt May VN với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Tại lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa CĐ Dệt May VN với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: CĐ Dệt May VN
Lên top