CĐ Cty TNHH Toto Việt Nam: Không chỉ là “một lợi ích đoàn viên”

CNLĐ Cty TNHH Toto Việt Nam được CĐ Cty và người sử dụng lao động cung cấp nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐCT
CNLĐ Cty TNHH Toto Việt Nam được CĐ Cty và người sử dụng lao động cung cấp nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐCT
CNLĐ Cty TNHH Toto Việt Nam được CĐ Cty và người sử dụng lao động cung cấp nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐCT
Lên top