CĐ Cty TNHH MTV XSKT tỉnh Lào Cai tổ chức đối thoại với người lao động

Tại buổi đối thoại, người lao động Cty TNHH MTV XSKT Lào Cai được khen thưởng do vượt năng suất lao động.
Tại buổi đối thoại, người lao động Cty TNHH MTV XSKT Lào Cai được khen thưởng do vượt năng suất lao động.
Tại buổi đối thoại, người lao động Cty TNHH MTV XSKT Lào Cai được khen thưởng do vượt năng suất lao động.
Lên top